KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

V Podještědském muzeu můžete nahlédnout do soukromého i společenského života spisovatelky Karoliny Světlé
 
Autor / zdroj foto: Podještědské muzeum Český Dub

Podještědské muzeum Český Dub / Český Dub

Podještědské muzeum, umístěné v architektonicky hodnotném objektu neorenesanční vily, nabízí návštěvníkům několik zajímavých tematicky uspořádaných expozic, vycházejících především z rozsáhlých muzejních sbírek národopisných, historických a uměleckých.

Muzeum v Českém Dubu bylo oficiálně založeno na podzim roku 1919, zpřístupněno veřejnosti bylo roku 1921. Zakladatelem a prvním ředitelem muzea se stal Václav Havel, kterému se v následujících čtyřiceti letech podařilo vybudovat rozsáhlé muzejní sbírky, zejména národopisné a historické. Významným Havlovým přínosem muzeu bylo také získání literární pozůstalosti spisovatelky Karoliny Světlé.

Podještědské muzeum v Českém Dubu je umístěno v architektonicky velmi hodnotném objektu neorenesanční vily, upravené ve stylu historizující secese. Interiér vily byl přestavěn v roce 1906 podle projektu vídeňského architekta Wilhelma Klingerbergera, který do původní neorenesanční budovy vložil monumentální secesní halový prostor s mohutným schodištěm a ochozem, osvětlený dominantním francouzským oknem.


Kromě původního mobiliáře objektu tzv. Blaschkovy vily a historických sbírek souvisejících s rodinami českodubských podnikatelů Schmittů a Blaschků, tvoří rozsáhlý muzejní fond, vybudovaný v průběhu téměř stoleté existence muzea, sbírky národopisné, zaměřené na oblast Podještědí (mj. nábytek, nádobí, kroje a výšivky, malby na skle, zemědělské a řemeslné nástroje), historické (historie lokality, významné osobnosti Českodubska, místní judaika), mineralogické, geologické a paleologické (mj. Fendrychova mineralogická sbírka s velkou geologickou mapou), archeologické (mj. Loudova archeologická sbírka a sbírka nálezů z výzkumu českodubské johanitské komendy a jejího bezprostředního okolí), přírodovědné (mj. Holubův herbář a sbírka motýlů) a mnohé další.

K nejvýznamnějším součástem sbírkového fondu patří také sbírky literární a umělecké, zejména soubor pozůstalosti spisovatelky Karoliny Světlé, který je jedním z nejobsáhlejších literárně historických souborů v České republice, a pozůstalosti dalších významných osobností spjatých s Českým Dubem, např. spisovatele Františka Křeliny, malíře a grafika Petra Dillingera či zakladatele českodubského muzea a lidového sběratele Václava Havla.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.