KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Liberecká galerie v lázních láká na nespočet exponátů. Prohlédněte si třeba původní holandské obrazy ze 17. století
 
Autor / zdroj foto: Liberecká galerie v lázních

Liberecká galerie v lázních / Liberec

Liberecká galerie v lázních je pátou největší v Česku. Nabízí unikátní sbírku evropského umění, příjemné prostředí budovy bývalých Lázní doplněné o současné architektonické detaily či galerijní kavárnu.

Galerie byla založena v roce 1953 a od roku 2014 sídlí v budově bývalých městských lázní. Galerie spravuje sbírky více než 21 000 uměleckých děl z Čech, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemí a dalších evropských států a právem se tedy označuje jako Muzeum evropského umění. Galerijní sbírky jsou vystavené v celkem třech stálých expozicích, které doplňují interaktivní expozice a expozice o historii galerie.


Heinrich von Liebieg - Sběratel a mecenáš
Základ této kolekce tvoří odkaz velkopodnikatele Heinricha Liebiega (1839-1904), velkorysého mecenáše, sběratele a člena čestného kuratoria Severočeského průmyslového muzea. Tato ojedinělá soukromá sbírka byla v průběhu let rozšířena o akvizice města Liberec (z prostředků Liebiegova fondu), libereckého muzea a od roku 1953 Oblastní galerie v Liberci.

Obrazy německých autorů představují reprezentativní průřez vývojových tendencí německého malířství ve druhé polovině 19. století. Nejpočetněji je zastoupen okruh umělců studujících nebo působících v Mnichově. Raný mnichovský plenérismus představují obrazy malíře Chiemského jezera Maxe Haushoffera.

Zlatý věk nizozemské malby
Liberecká sbírka tzv. „malých mistrů“ (na rozdíl od „velkých“, jako byli například Rembrandt van Rijn nebo Jan Vermeer) se konstituovala až v 60. letech 20. století. Výjimku tvoří vzácné zátiší Jana Davidsz de Heema z odkazu velkoprůmyslníka Heinricha Liebiega. Několik obrazů bylo zakoupeno také v posledních patnácti letech díky finančním prostředkům ze speciálních fondů Ministerstva kultury České republiky.

Z hlediska zastoupení uměleckých center jsou zde k vidění ukázky obrazové produkce flámských a holandských měst jako Amsterodam, Antverpy, Haarlem, Leiden a dalších.

Jádro sbírky tvoří holandské obrazy 17. století. Návštěvník může obdivovat šíři zájmů holandských malířů, jejich cit pro detail, smysl pro poezii všedního dne, technickou i technologickou zručnost. V pozadí děl stojí výpověď o síle tehdejší rostoucí demokracie, ale rovněž odhalení některých jejích odvrácených stránek.

Na vlnách umění
Didakticky a chronologicky koncipovaná stálá expozice umění z českých zemí od raného novověku po současnost představuje průřez malířskou a sochařskou tvorbou bohatého sbírkového fondu Oblastní galerie Liberec.

Vznik nejstarších vystavených děl spadá do doby kolem roku 1500. Baroko je zastoupeno drobnými zátišími, oproti tomu století 19. realistickou a romantickou krajinomalbou. Století 20. s jeho nespočtem "ismů" zaujímá největší část vymezeného prostoru a představuje nenahraditelná mistrovská díla v kontextu doby jejich vzniku. Koncepce expozice druhé poloviny 20. století je založena na významných letopočtech politických dějin naší země. V souladu s dějinným vývojem jsou zmíněna zásadní jména umělců, připomenuty všechny důležité tvůrčí směry a ukázány nejdůležitější mjomenty ve vývoji českého výtvarného umění. Expozice zároveň reflektuje složení sbírky galerie. Umění po roce 1945 je prezentováno na největším prostoru. Smyslem expozice je ukázat průřez vývojem výtvarného umění v českých zemích, s jeho hlavními proudy i dobovými anomáliemi. 


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu galerie.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.